KRS - 0000043188

monitoring pozycji

Licznik odwiedzin

 

____________

       Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 8.12.2011 zatwierdzony został zmieniony Statut Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

 

tekst jednolity uchwalony przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów w dniu 16.08.2011 r.